Influencers – en allt viktigare marknadsföringskanal

Av Anna Teresia Berg

Kändisar och andra med ett stort antal följare på sociala medier har blivit allt viktigare för svenska företags marknadsföring och synlighet. Genom att använda så kallade ”influencers” kan köplusten bland existerande och nya kunder ökas både snabbt och effektfullt.

Att produkter säljer genom ”mun-mot-mun-metoden” är inte någon nyhet men på senare tid har det närmast skett en explosion av sponsrade inlägg i sociala medier. Att använda så kallade influencers, eller Influencer Marketing, beskrivs ofta som mer effektivt än att exempelvis betala för reklamannonser. En chef på den digitala marknadsbyrån 360i i New York kallar till och med trenden för ett ”paradigmskifte kring hur marknadsförare når ut till sina kunder”. Influencers har också blivit ett sätt för marknadsförare att bryta igenom så kallade ad-blockers, annonsblockerare, som används av folk som surfar på nätet. Nog så viktigt då så många som 47 procent i åldersspannet 18-24 använder den sortens tjänster, enligt en ny brittisk studie.

I slutet av förra året etablerades dessutom branschorganisationen ”Influencers of Sweden” med, utöver grundaren Linda Hörnfeldt, även bloggarna Sara Rönne (med bloggen Träningsglädje) och Clara Lidström (Underbara Clara) i ledningen. Förhoppningen är att den här sortens marknadsföring på så sätt ska kunna arbeta upp ett starkare rykte, etablera en branschetik och på lång sikt vill branschorganisationen också ta fram en certifiering.

Skönhetsbranschen och modebranschen var tidigt ute och insåg influencers potential. Därefter har fler hakat på och influencers används i dag i marknadsföring av allt från friluftsprodukter till möbler och taxitjänster som Uber. Även välgörenhetsorganisationer använder populära konton på sociala medier som ett sätt att berätta om att de finns och på så sätt få in bidrag. Mycket talar för att trenden växer sig ännu starkare i år.

Influencer Marketing handlar enkelt uttryckt om att företag delar med sig av gratis produkter i utbyte mot att varorna marknadsförs genom konton, som företaget själv inte kan styra direkt över, på Instagram, Youtube, bloggar, Facebook, Snapchat, Twitter och andra sociala medier. Det har också dykt upp fler och fler företag, en sorts agenturer, runt om i världen som tar hand om och samordnar spridningen av företagens produkter och hittar lämpliga influencers att involvera i marknadsföringen. Ett av dem är Malmöföretaget Boostified som nyligen tagit in ett par miljoner i riskkapital och nu ska utveckla sin verksamhet där de redan samarbetar med runt 1 000 influencers som har mellan 2000-10 000 följare var på Instagram.

Men samtidigt som trenden växer snabbt har medveten om vilka regler som gäller inte nått ut till alla, varken influencers eller företag. I Sverige måste all reklam, även i sociala medier, vara tydligt markerad. Det måste vara tydligt för besökaren att exempelvis en bild eller en video är sponsrad. För att räknas som reklam ska den som publicerar bilden antingen få betalt i pengar eller i produkter. I fall där lagen inte följs kan dock både företaget och bloggare anses vara ansvariga för att ha brutit mot reglerna. Konsumentverket har för att tydliggöra vad som gäller tagit fram en vägledningsbroschhyr och en film https://youtu.be/ToSLEUe_1gs

5 tips för dig som vill använda influencers

  1. Tänk på autenticiteten. Användarna måste tycka att annonsinlägget känns trovärdigt.
  2. Fundera igenom om personen du tänker anlita verkligen är någon som du vill förknippa ditt varumärke med.
  3. Antalet följare som din/dina influencers har är inte det allra viktigaste, det viktigaste är att det är ”rätt” följare för dina produkter och hur engagerade följarna är när det gäller kontot.
  4. Innehållet med din produkt måste vara framtaget på ett kreativt sätt som gör att följarna kan knyta an till det.
  5. Håll dig till lagen och regler! Det ser olika ut i olika länder men i Sverige gäller samma regler för marknadsföring via sociala medier som i tidningar och tv. Det innebär att sponsrat innehåll och reklam måste vara noga utmärkt.

Källor faktaruta: Entrepreneur, Forbes, Konsumentverket.

Så växer ehandeln enligt e-barometern

Av Anna Teresia Berg

Enligt e-barometerns årsrapport för 2016 har ehandeln haft ännu ett starkt år och trenden ser ut att hålla i sig för 2017 och framåt.

Under 2016 ökade e-handeln med totalt 16 procent och utgör nu 7,7 procent av den totala detaljhandeln och 13,6 procent av sällanköpsvaruhandeln. Så mycket som en tredjedel av den tillväxt på 23,7 miljarder som skedde inom detaljhandeln under 2016 tillföll e-handeln.

Ehandelns tillväxt förklaras i e-barometern främst med att livsmedelsförsäljningen på nätet har tagit fart. Andra förklaringsfaktorer som lyfts fram är att kedjorna satsat mer på sina digitala kanaler, att köpupplevelsen på nätet har förbättrats och att konsumentmognaden ökat, det vill säga konsumenterna har blivit mer bekväma med att handla via nätet.

Tillväxten inom olika branscher under 2016

Om vi tittar på branscher så har den digitala bygghandeln har länge toppat tillväxtligan. Under det andra halvåret 2016 mattades dock tillväxten av något och totalt under 2016 uppvisade bygghandeln den lägsta tillväxtsiffran på många år. Detsamma gäller möbelbranschen. Dock uppvisar de fortfarande relativt sett höga tillväxtsiffror, på 29 respektive 26 procent.

Istället var det mogna branscher såsom hemelektronikhandeln, bokbranschen och till viss del klädhandeln som efter en svag inledning på året växlade upp under andra halvåret och slutade i en total tillväxt på 11, 10 respektive 8 procent. Barnartiklar och leksaker hade ett bra år med en tillväxt på 23 procent liksom inte minst Sport och fritid som växte med 28 procent.

Livsmedelshandeln på stark frammarsch

Årets stjärna var dock livsmedelshandeln som ökade med hela 30 procent på helårsbasis. Tillväxtpotentialen fortfarande stor eftersom livsmedelshandeln via nätet fortfarande endast står för en bråkdel av den totala dagligvaruhandeln. Svårigheten för allt fler att få till livspusslet pekar på att Sverige kommer följa efter länder som Storbritannien där många handlar livsmedel på nätet.

Tre trender att ha koll på – och se upp med

Av Anna Teresia Berg

Ständiga realisationer, ökad utlandshandel och ökad digital närvaro av de traditionella kedjorna är några av de trender som Postnord lyfter fram i e-barometerns årsrapport.

Under 2017 förväntas e-handeln växa med 17 procent, vilket skulle innebära att e-handelns andel landar på knappt 9 procent av den totala detaljhandeln. Mellan alla siffror i rapporten lyfts några särskilt betydande trender fram som sannolikt kommer fortsätta under 2017:

  • Försäljningen blir allt mer readriven, vilket den ökade handeln under Black Friday och Cyber Monday bekräftar. Även om dessa ständiga realisationer slår på lönsamheten så slår det hårdare mot den traditionella handeln eftersom en relativt stor del av reainköpen trots allt görs på nätet.
  • Utlandshandeln ökar, det vill säga att allt fler gör sina inköp via utländska nätbutiker. Det gäller bland annat inom hemelektronik där Kina mest populärt, följt av Storbritannien, Tyskland och USA. I takt med att konsumenterna blir bekväma med att göra fler inköp på nätet ökar sannolikt deras villighet att beställa från utlandet.
  • Kedjorna satsar mer digitalt, vilket lyfts fram som en förklaringsfaktor till den ökade e-handeln 2016. Detta är en trend som lär hålla i sig och bli starkare under 2017 och framåt. Att beställa på nätet och hämta upp varorna i butik klassas inte som ehandel idag utan hamnar i någon sorts gråzon, men det är sannolikt ett beteende som kommer öka i takt med att kedjorna erbjuder denna möjlighet.

E-handlare inom i stort sett samtliga branscher har all anledning att se positivt på framtiden, där ökad mognad hos konsumenterna att handla på nätet i takt med en allt svårare utmaning att få till vardagspusslet driver e-handeln uppåt. Men med en alltmer readriven försäljning, ökad utlandshandel och kedjornas ökade digitaliseringen måste de vara på tårna och hitta sätt att skapa mervärden för konsumenterna som gör att de vill handla av just dem.

MADLADY – framgångsrik fast-fashion och först ut med influencers

Av Anna Teresia Berg

Snabbrörligt, personligt och nära. Dessutom mätbart och enkelt att testa. För MADLADY var det möjligheten att nå ut snabbt genom sociala medier som blev kickstarten för framgång.

Fördelarna med sociala medier är många. Samtidigt är det ett landskap i ständig förändring, förändringar initierade av utövarna själva men resultatet av nya regler och riktlinjer. För MADLADY har sociala medier och influencers varit en del av marknadsföringen sedan starten. Och den allra första beställningen kom genom en bloggare.
– Vi startade MADLADY när vi bodde i Kina och lanserade e-handel mot den svenska marknaden. Det allra första köpet kom via en blogg och vi jublade, berättar Ilia Komorin och Madelene Fisch som tillsammans byggt upp företaget som förra året utsågs till Årets nykomling på NES16.

– Vår målgrupp kan inte föreställa sig en värld utan e-handel och det har vi utnyttjat genom bloggare och influencers. Samtidigt – om reglerna ändras måste vi vara starka nog att själva kunna kommunicera på rätt ställen och utveckla vår webbshop.

Att idag, 2017, och sex år efter starten stå inför stora investeringar är en ny erfarenhet för paret som ser fram emot ett intensivt år med stora förändringar och investeringar. Det gäller nu att komma till nästa nivå.

– Vi håller på att skala upp vår webbbutik och verksamhet. Det gäller allt från affärssystem, till IT och logistik. Jag blir som ett barn i en leksaksbutik – jag vill ha allt bra som finns! Det finns enormt många möjligheter med e-handel idag. Vi vill kunna växa utan några begränsningar, säger Ilia Komorin.

Samtidigt är paret medvetna om värdet av att bevara företagets kultur som kännetecknas av att växa organiskt. Idag har MADLADY närmare tio anställda och fortfarande är önskan att alla ska kunna hoppa in där det behövs, oavsett yrkesroll.

– Vi har alltid jobbat med de pengar och den kraft vi har inom företaget. Vi kunde inget alls om e-handel och trodde att den tekniska biten skulle vara svårast. Men det som krävs är rätt attityd. Att inte ge upp! Vi har optimerat efter hand och är stolta över att vi själva varit med i alla delar. Det gör att vi vet hur mycket tid olika saker kräver och vad vi kan förvänta oss av våra anställda.

Mätningar och magkänsla

Från början satsade MADLADY i princip bara på kläder och accessoarer som inte går att hitta någon annanstans på den Nordiska marknaden. Sortimentet kännetecknas av attityd, edge och fantasi.
– Vår vision var och är att vara ledande när det kommer till ”fast fashion” online för modemedvetna unga kvinnor mellan 18 och 30 år. Idag, med fler företag på marknaden, är inte allt vi har i butiken unikt. Vi måste jobba hårdare med vårt varumärke, säger Madelene Fisch som inte backar för att ställa sig frågan varför ska man handla något hos MADLADY som även finns att köpa hos någon annan.
Att välja rätt influencers och profiler inom sociala medier kräver både konkreta mätningar och att gå på känsla. Inte minst för ett varumärke som MADLADY som sträcker sig längre än att definieras av specifika produkter.

– Vi kommunicerar en livsstil och attityd. Att driva trafik och hela tiden följa upp konverteringen är en sak. Men att bygga upp varumärket en annan. Vi tänker såhär: vi är ett litet land och ska man synas måste man synas bland alla. Vårt koncept är just att en “MADLADY” inte är någon du sätter i ett specifikt fack, hos vissa sticker hon fram mer eller mindre. När vi väljer ut influencers är det inte bara en viss stil vi söker, det kan handla mer om annat som attityden och entreprenörskap. Att jobba med de som vågar vara sig själva, förklarar Madelene Fisch.

Skillnaden mellan traditionell annonsering och genom influencers är snabba puckar och beslut. Även om allt går att mäta är det mycket magkänsla som gäller. Madelene påminner om att se till fler aspekter än antalet följare.

– Vissa har jättestora konton med hundratusentals följare men har inget inflytande. Ett mindre konto kan ibland få mer impact. Och när vi jobbar med influencer driver de in som mest trafik när de gör något nytt och första gången de jobbar med oss. Sen sjunker intresset även om de får fler följare. Men – priset för oss som företag kan ändå stiga om de då signar med en byrå.

MADLADY är precis som många andra e-handlare kritiska till hur allt fler, mer eller mindre seriösa, byråer suger upp bloggare.

– Influencers är lite som bostadsbubblan! Prissättningen känns ibland som tagen ur luften. Det är ett rävspel med alla byråer som skär emellan och ibland inte tillför något i samarbetet mellan företaget och den enskilda influencern. säger Ilia Komorin som tycker det är spännande att se hur e-handeln kommer att hantera influencermarketing framöver.

– Det vi måste göra nu är att vara mer kreativa och hitta andra kanaler och satsa på det som faktiskt fortfarande genererar ökad försäljning, och tyvärr släppa de som är alldeles för dyra. Snapchat är ingen superkanal för sälj. Men det är helt klart varumärkesbyggande och ger stor synlighet, berättar Madelene.

Allt kommunicerar – var rädd om kundtjänsten

Lagar kan ändras och oavsett strategi för sociala medier eller andra kanalval för marknadsföring påminner Illa Komorin om att vara rädd om sina egna kanaler.
– Vi ser kundtjänsten som en viktig del av marknadsföringen. Här når vi de som vill eller har handlat av oss. Attityden hos de som besvarar och möter våra kunder via kundtjänst är otroligt viktig. Även om det inte går att mäta vet vi att värdet är högt när vi ringer upp, ber om ursäkt och visar att vi bryr oss om någon beställning har blivit fel. Kundtjänsten är ibland den enda mänskliga bryggan mellan oss och kunden.