Hon är kvinnan som lät övertygelse övervinna tvivel. I ett ockuperat och tekniskt eftersatt Afghanistan startade hon en skola för att utbilda kvinnor. Med gräsrotsmetodik har hon förändrat livet för tusentals människor. Sakena Yacoobis liv kännetecknas av ledarskap, ambition och problemlösning. Nu talar hon på Nordic eCommerce Summit om hur en enskild individ kan göra skillnad för tusentals.

I vår del av världen är vi vana vid att enskilda människor och entreprenörer skapar tjänster som förenklar och på sätt och vis revolutionerar våra liv. I Sverige blev Spotify, Skype och Klarna snabbt självklara lösningar och i stort sett alla segment i vårt samhälle står inför stora digitala förändringar, inte minst skola och utbildning.
I andra delar av världen är förutsättningarna något helt annat. Som ett av fem överlevande barn till en mamma som gått igenom sexton graviditeter har Sakena Yacoobis liv präglats av en vardag med hög dödlighet bland kvinnor och barn. Ett samhälle vars regler dikterades av män och militär. Själv säger hon att hon “hade tur”. Tur att vara född i en medelklassfamilj. Tur att ha en pappa som inte gjorde någon skillnad på pojkar och flickor gällande utbildning.

Sakena Yacoobi nöjde sig inte med att gå klart grundskolan utan sökte till läkarlinjen vid universitetet. Men ambitionen att läsa vidare sprack – skolan erbjöd inte elevrum för kvinnor.
– Min pappa skickade mig till USA där jag ovetandes om Rysslands ockupation av mitt hemland slutförde mina studier. Jag hade ingen möjlighet att hålla kontakt med min familj men jag visste att min pappa ville att jag avsluta min utbildning. Det som fick mig att inte ge upp utan att studera hårdare att uppfylla min dröm att återvända till Afghanistan och hjälpa mitt folk.

Det gick månader utan kontakt med familjen som snart tvingats ta sig till ett flyktingläger. Till slut lyckades Sakena Yacoobi hjälpa dem vidare till USA. Genom utbildning var grunden lagd, grunden för ett fritt och framgångsrikt liv i USA, för sig själv och sin familj.
– Men mitt hjärta var kvar i Afghanistan. Jag ville tillbaka.

Målet utkristalliserade sig snabbt: att förbättra livet för fattiga kvinnor och barn genom utbildning och hälsovård. Ett mål som innebar stora risker och innovativa lösningar.
– Jag valde att inte utgå från mig själv utan lyssnade på vad kvinnorna själva ville och behövde. Att involvera dem skulle ge dem självrespekt och hjälpa dem att bli självständiga igen. Det fanns inte teknisk möjlighet att bilda opinion eller sprida vetskapen om skolan, säger Sakena Yakoobi och menar att problemet med brist på el och bristande tillgång till digitala lösningar fortfarande är ett faktum i Afghanistan.

– Förutom brist på förtroende för utbildningssystemet och vissa ämnen finns även en utbredd brist på förtroende för digitala lösningar. Vi jobbar fortfarande med att bygga upp förtroende för det vi gör och att digitalisera utbildningen är ett steg längre fram. Digitala lösningar är ett verktyg, men vi behöver trygga mänskliga relationer först.

Hon grundade Afghan Institute of Learning. I sitt uppskattade TED Talks, How I Stopped the Taliban from Shutting Down My School, från hösten 2015 återkommer Sakena Yacoobi till avgörande momentum. Kristallklara tidpunkter då hon valde att svälja sina tvivel, skjuta undan sin rädsla och agera.
– Vad kan jag göra? Hur kan jag göra? Jag är bara en enda individ. Men utbildning transformerade mig, gav mig status, självförtroende, en karriär. Utbildning är hjälp, inte ett hot.

Under de första åren blev skolan och personalen, inte minst Sakena Yacoobi själv, hotad. Gång på gång fick de ovälkomna påhälsningar från militären och blev stoppade när de rörde sig mellan olika platser. Skräcken var stor men övertygelsen större. Och samtidigt växte insikten och Sakena Yacoobi förstod – det går inte att utbilda kvinnor och glömma bort männen. Även de måste få rätt utbildning och förstå kvinnors potential.
– Västvärlden var först oförstående till varför vi även ville utbilda män, samma män som stod för förtryck. Men de afghanska kvinnorna sa: “Det räcker inte att vi vet våra rättigheter, även pojkar och män måste veta. Idag omfattar vår undervisning mänskliga rättigheter, hälsa och jämställdhet.

Sakena Yacoobi citerar ofta poeten Mawlānā Rūmī vars mjuka men slagkraftiga ord ger kraft: “Genom medkänsla och kärlek kan du erövra världen”.

Idag når Afghan Institute of Learning 350.000 kvinnor och barn årligen och har närmare ett fyrtiotal utbildningscentra i Afghanistan och Pakistan och fyra vårdcentraler. Av de drygt 400 anställda är 70 % kvinnor.


Sakena Yacoobis keynote på Nordic eCommerce Summit, 25 oktober 2016:

Fotograf: Binniam Eskender

  • Source: