Nytt år och nya ord. Nyordlistan för 2016, Språkrådets årliga sammanställning nya och aktuella ord och uttryck i det svenska språket, innehåller fler ord än någonsin som visar hur digitaliseringen påverkar både våra beteenden och hur vi uttrycker oss. Vi tittar närare på några av nyorden, nämligen de som har direkt eller indirekt koppling e-handel.

Filterbubbla
När sökmotorer och sociala medier automatiskt filtrerar fram och serverar oss innehåll utifrån våra tidigare sökningar eller interaktioner uppstår en “filterbubbla”. Det skapas bara för dig, baserat på information du tidigare gett ifrån dig. Det innebär att andra som söker på samma sak inte samma sak som du. Därmed är det slut på tiden då vi kunde hitta något och be andra att söka efter samma sak för att hitta det. Nu måste vi dela länkarna med varandra istället.

Filterbubblan gäller även digital annonsering där annonserna – vad som visas, var och hur – blir alltmer personaliserade. Har du sökt efter en viss produkt eller kategori av produkter ökar sannolikheten att du kommer exponeras för annonser med produkten ifråga. Risken är dock stor för rundgång, att du exponeras för samma annonser om och om igen. Här gäller det för annonssystem att lära sig om vi redan köpt produkten ifråga och vad vi hade för syfte med vår sökning. Kanske sökte vi på en viss produkt för vi vill sälja en julklapp på Blocket och ville kolla priset, och då vill vi ju inte se den om och om igen. Personaliseringen ger stora möjligheter att pricka mer rätt med sin marknadsföring, men det gäller att inse att den fortfarande är trubbig och hitta sätt att hindra att enskilda användare överexponeras av ett och samma budskap.

Annonsblockerare
Annonsblockerare, det vill säga program som förhindrar att annonser när vi surfar runt på nätet, börjar bli allt vanligare över hela världen – och särskilt i Sverige. Enligt internetstatistik.se låg Sverige för ett år sedan, räknat per capita, på tredje plats vad gäller användning av annonsblockering. Nästan en fjärdedel av befolkningen använde då annonsblockering och användningen var som störst bland unga, män och storstadsbor.
Mobilerna har tidigare varit relativt förskonade från annonsblockerare, men användningen av annonsblockerare i mobilen steg med 90% under 2015. Till exempel har Apple gjort det möjligt att lägga till annonsblockerare i sin mobila webbläsare Safari.

När annonsblockerare blir vanligare krävs nya strategier både för plattformar och webbplatser som annonsförsäljning som affärsmodell, men även för e-handlare när det gäller att marknadsföra sina produkter. Vissa sociala medie-plattformar såsom Facebook har till exempel valt att blockerar annonsblockerare, vilket kan göra dem mera attraktiva som annonseringsplattform.

Influerare
Ordet influerare, som kommer från engelskans “influencer”, beskriver en person vars inflytande används i marknadsföringssammanhang. Det är allmänt känt att människor lyssnar och litar mer på människor som de identifierar sig med än på traditionell marknadsföring. Att varumärken och företag då tar hjälp av dessa för att få fram sina budskap till potentiella kunder är därför inte särskilt förvånande.

Detta är förstås redan ett känt och etablerat fenomen inom e-handelsvärlden där man vänder sig till populära bloggare, Instagrammare och youtubers för att få dem att marknadsföra produkter och varumärken eller delta i kampanjer. I skenet av den ökade annonsblockeringen kan detta sätt att marknadsföra produkter te sig än mer attraktivt – det både är både effektivare för att nå målgrupperna och riskerar inte falla offer för annonsblockerare.

Förstärkt verklighet
Förstärkt verklighet, eller “augmented reality” som det heter på engelska, innebär att ett digitalt lager läggs på den verkliga miljö vi vistas i. Tekniken har blivit allmänt känd genom
Pokémon Go, där fiktion blandas med verklighet. Sålunda har även ordet “pokenad”, en
promenad där man spelar Pokémon Go, hamnat på 2016 års lista över nyord.

För e-handelns del kommer vi framöver sannolikt att se många nya tillämpningar som bygger på förstärkt verklighet, till exempel för att matcha ihop saker vi har i våra hem med sådana som vi funderar på att köpa via nätet. Kanske blir 2017 året när e-handeln kommer in i våra hem på riktigt, även i “verkligheten”.

Gigekonomi
En allt större del av vår ekonomi utgörs av temporära uppdrag eller anställningar. Det är bland annat en följd av nya digitala plattformar som gör det möjligt för uppdragsgivare och uppdragstagare att enkelt hitta varandra och mötas.

För e-handlare ger detta en ökad och enklare tillgång till marknadsföringsresurser utan den ökade risk det kan innebära att anställda personal. Behovet är ofta temporärt eller ojämnt över tiden och man kan då vid behov hitta rätt kompetens och ta hjälp för att exempelvis ta fram och genomföra kampanjer.

  • Source: