I takt med att mobilen blivit vår primära enhet och vi främst använder denna för sociala medier blir då frågan naturlig att ställa. Om vi ser en produkt eller tjänst dyka upp i vårt sociala flöde som vi är intresserad av, varför ska vi inte kunna köpa den direkt? Varför gå någon annanstans när vi vill handla?

Den frågan har på senare tid fått svar på Facebook Messenger och Instagram där köpknappen nyligen har gjort entré. Trenden är tydlig. Från att sociala medieplattformar primärt använts för marknadsföring och kundtjänst gör nu e-handeln sitt inträde även där. Senast i raden som infört köpknappar är Instagram som sedan en tid tillbaka låter ett antal utvalda e-handlare testa funktionaliteten. När det gäller Facebook Messenger finns köpknappen än så länge bara i USA. Så hur ska e-handlare här i Norden förbereda sig på att köpknappen blir tillgänglig för dem?

En uppenbar åtgärd är att passa på att studera och lära av hur de fungerar och användas i USA. Samtidigt finns det redan en del lärdomar att ta det av. Det är inte något helt nytt med köpflöden i sociala medie-plattformar. De har lanserats förr av bland andra Facebook och Pinterest, med mindre lyckade resultat. Att det blivit så finns det flera anledningar till. En viktig anledning som lyfts fram är, vilket undersökningar har visat, att de flesta inte verkar vara särskilt intresserade av att köpa i sociala medier. Enligt en del experter menar att det i sin tur beror att det inte finns tillräckligt stöd eller bra integration för hela köpprocessen.

Pinterest potentiell plattform för e-handel?
De sociala medieplattformarna ger sig dock inte, utan drar lärdomar av sina tidigare försök och lanserar nya lösningar. Det är det vi ser hända nu. Vi kommer nu se mer sömlösa upplevelser framöver där betalningar och hantering av lagersaldo fungerar. I takt med att det blir mer vanligt och flödena blir mer sömlösa kommer sannolikt även våra attityder och beteenden när det gäller köp via sociala medier att förändras. Alla förändringar av attityder och beteenden tar tid, och det gäller definitivt även våra köpvanor.

Om vi antar att köpknappen i sociala medier är här för att stanna, i en form eller annan, så är en relevant fråga som e-handlare bör ställa sig var och hur de bäst börjar. Kanske kan det då vara en idé att titta åt ett håll som många inte tittar så ofta, som har en del erfarenhet av just köpflöden och där konsekvenserna av ett eventuellt misslyckande inte bli så stora. Nämligen Pinterest.

Jämfört med de mest populära sociala medieplattformarna Facebook och Instagram ses Pinterest ofta inte som en plattform där det är måste-krav på närvaro. Med 100 miljoner användare är det ändå en av de tio största plattformarna och den bör inte underskattas när det gäller dess potential för e-handel. Det finns aspekter som potentiellt gör Pinterest mer lämpat för e-handel än exempelvis Facebook. Många använder till exempel Pinterest för att leta efter och samla upp produkter de är intresserad av, som de aktivt planerar köpa senare. Tavlorna i Pinterest fungerar även som uppsamlingsplatser som man kan återvända till senare när man kommit längre i beslutsprocessen.

Pinterest erbjuder redan ett köpflöde. E-handlare kan skapa köpbara “pins” som användaren känner igen som köpbara genom att visar produktens pris i blått och har en köpknapp i samma färg. Pinterest tar hand om hela köpflödet, men tar inget betalt per transaktion. När det gäller integrationen arbetar Pinterest med fem e-handelsplattformar och de har ett API som det sannolikt kommer gå att integrera med framöver om man använder andra plattformar.

Pinterest anses idag har varit framgångsrika med sina köpknappar, de har nyligen infört en varukorg och kommer troligen se ökade intäkter efter hand som det blir vanligare med köp via sociala medier. Enligt Pinterest själva använder 93% av deras användare deras plattform för att planera köp och det genomsnittliga ordervärdet är 50 dollar.

Under 2017 lär vi få se var de sociala medieplattformarnas försök med köpknappar tar vägen härnäst. En kvalificerad gissning är att de kommer få ett betydligt bättre genomslag nu än vid tidigare försök, men att det fortfarande kommer att vara en ganska marginell företeelse med köp via mer traditionella kanaler. Men vill man som ehandlare vara säker på att kunna rida på vågen om eller när den kommer kan det vara en bra idé att hoppa på tidigt.

Tips

  • Följ och lär av Instagram och Facebook Messengers försök med köpknappar i USA
  • Ta fram en strategi för om och hur ni ska erbjuda e-handel via sociala medieplattformar
  • Eftersträva konsekvent en köpupplevelse oavsett kanal
  • Fundera på att börja testa köpflöden på sociala medieplattformar som har ett bra stöd för hela köpprocessen
  • Source: