Många tror inte att företag kan hantera deras personliga information, lämnar trots detta ifrån sig allt

Av Andreas Ferm

Vi har inte ens nått in i april, men redan nu känns det säkert att utnämna den här tweeten till en av årets absolut mest uppmärksammade. När SÄPO öppnar ett Twitterkonto gör man det med besked och fångar tidsandan helt perfekt.

Följ oss, för vi följer er.

Säpo tweet

Det är såklart skämtsamt skrivet, men det finns en underton av allvar som visar att vi lever i en värld där allt vi gör på nätet lämnar någon form av digitala fotspår.

Den personliga integriteten på nätet är en av vår tids största frågor och det är tydligt att det finns både för- och nackdelar med ett ökat informationsflöde.

Det finns stora positiva effekter – men också en hel del negativa konsekvenser med att företag hanterar mer och mer information om sina kunder.

Som konsument kan du få betydligt mer relevanta sökresultat, bättre erbjudanden som är riktade just till dig och en betydligt smidigare köpprocess. Men det kräver att du litar på att företaget du handlar av hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Som företag kan du automatisera säljprocessen och nå bättre resultat tack vare att du vet mer om vad dina kunder gör, tycker och tänker. Ju mer du vet, desto mindre behöver du chansa. Men – du måste också hantera stora mängder information på ett säkert sätt.

 

Men vad tycker vi egentligen om det här?

Nyligen släpptes en omfattande rapport om digital integritet. ”Delade meningar” är en attitydundersökning som visar hur vi i Sverige ser på frågan om att dela med sig av information digitalt. Här beskrivs bland annat vilken typ av information vi känner oss bekväma att dela med oss av – och till vem.

Rent allmänt kan man säga att resultaten visar att vi svenskar ofta är villiga att dela med oss av information om oss själva och att vi inte är särskilt oroliga för att informationen ska användas på något dåligt sätt.

 

Många beter sig annorlunda efter mediedebatten

Samtidigt påverkar sannolikt mediedebatten våra åsikter. På en fråga om medierapporteringen om integritet på nätet påverkat online-beteendet svarar 45 % att det inte påverakt dem – medan precis lika många säger att de är försiktigare nu för tiden.

 

Skillnad på vem som vill ha informationen

Det är stor skillnad på vem som vill ha informationen. 65 % har förtroende för att banker kan hantera personlig information, medan sistaplatsen delas av nyhetsmedier och sociala medier med 4 % vardera.

 

Goda nyheter för ehandlare, kunder vill gärna bidra

Det är också skillnad på hur gärna man delar med sig av information beroende på vad den ska användas till. Om ett företag ber om personlig information tycker över 60 % att det är okej att använda informationen för att utveckla företagets produkter och tjänster och över hälften säger samma sak när det gäller att utveckla mer relevanta erbjudanden. Däremot säger 85 % nej på frågan om det är okej att dela informationen med en tredje part.

 

Många är trots allt negativa

Så många som 60 % ser den ökade insamlingen av information i samhället som något negativt. Många uppger att de skulle vilja att det fanns en säkerhetscertifiering, men i dagsläget är det viktigaste för att man trots allt ska dela med sig av information att man blir garanterad att informationen inte säljs vidare.

 

Frivillighet är bra, frågan är bara om frivillighet existerar

En stor och viktig slutsats är att det är mycket stor skillnad på hur bekväma vi är med att dela med oss av information om vi gör det frivilligt eller inte.

Och det är naturligtvis enkelt att säga att allt det här är frivilligt, att vi som konsumenter väljer att lämna ifrån oss informationen. Men är det så? Jan Helin, publisher på Aftonbladet säger så här i en intervju i SVT:

”Om du vill vara helt anonym skulle jag rekommendera att köpa Aftonbladet på papperstidning – kontant.”

Det är inte mycket till alternativ – speciellt inte när vi börjar prata om renodlad e-handel. Då existerar inte anonymitet, utan bara bra och mindre bra sätt att hantera den personliga integriteten.

Glenn Greenwald – som är mest känd som Edward Snowdens advokat – säger så här i samma program: ”Det är inte fel i sig att mediehus lär sig mer om sina läsare med digitala medel. Men det måste finnas ett strikt regelverk som förhindrar att den makten missbrukas.”

Kanske är det den vägen vi kommer att gå?