Enligt e-barometerns årsrapport för 2016 har ehandeln haft ännu ett starkt år och trenden ser ut att hålla i sig för 2017 och framåt.

Under 2016 ökade e-handeln med totalt 16 procent och utgör nu 7,7 procent av den totala detaljhandeln och 13,6 procent av sällanköpsvaruhandeln. Så mycket som en tredjedel av den tillväxt på 23,7 miljarder som skedde inom detaljhandeln under 2016 tillföll e-handeln.

Ehandelns tillväxt förklaras i e-barometern främst med att livsmedelsförsäljningen på nätet har tagit fart. Andra förklaringsfaktorer som lyfts fram är att kedjorna satsat mer på sina digitala kanaler, att köpupplevelsen på nätet har förbättrats och att konsumentmognaden ökat, det vill säga konsumenterna har blivit mer bekväma med att handla via nätet.

Tillväxten inom olika branscher under 2016

Om vi tittar på branscher så har den digitala bygghandeln har länge toppat tillväxtligan. Under det andra halvåret 2016 mattades dock tillväxten av något och totalt under 2016 uppvisade bygghandeln den lägsta tillväxtsiffran på många år. Detsamma gäller möbelbranschen. Dock uppvisar de fortfarande relativt sett höga tillväxtsiffror, på 29 respektive 26 procent.

Istället var det mogna branscher såsom hemelektronikhandeln, bokbranschen och till viss del klädhandeln som efter en svag inledning på året växlade upp under andra halvåret och slutade i en total tillväxt på 11, 10 respektive 8 procent. Barnartiklar och leksaker hade ett bra år med en tillväxt på 23 procent liksom inte minst Sport och fritid som växte med 28 procent.

Livsmedelshandeln på stark frammarsch

Årets stjärna var dock livsmedelshandeln som ökade med hela 30 procent på helårsbasis. Tillväxtpotentialen fortfarande stor eftersom livsmedelshandeln via nätet fortfarande endast står för en bråkdel av den totala dagligvaruhandeln. Svårigheten för allt fler att få till livspusslet pekar på att Sverige kommer följa efter länder som Storbritannien där många handlar livsmedel på nätet.

  • Source: