Svenskarna och internet 2014 Del 1 – den digitala e-handeln växer

Av Andreas Ferm

Svenskarna och Internet 2014

Årets rapport om den svenska internetanvändningen är här. ”Svenskarna och internet” har sedan många år tagit tempen på hur vi i Sverige använder internet. Det är en intressant studie som tydligt visar trender och förändringar över tiden. Vad gör vi online? Hur ofta, hur länge? Hur använder vi sociala medier och mobiler? Vilka åldersgrupper är mest aktiva?

För oss inom e-handeln finns det en hel del att fundera över och vi kommer att plocka några guldkorn och diskutera vidare i fler artiklar framöver. Men vi börjar med det som ligger oss varmast om hjärtat – handel på internet.

Det första vi kan konstatera är att det rent allmänt är små skillnader jämfört med tidigare år. Av de som använder internet har 85 % handlat något på nätet, en siffra som legat stabilt de senaste fem åren. Det som ändrat sig är hur stor andel som känner trygghet – allt färre oroar sig för att bli lurade eller för att bli av med sina kreditkortsuppgifter.

 

Förändring: allt fler köper tjänster på nätet

Så – att köpa produkter på nätet är något som vi gjort till en del av vår vardag. Det finns en (oftast) väl fungerande kedja av leverantörer som allt snabbare och allt bättre ser till att det vi beställer kommer fram till oss.

Den stora förändringen i vårt beteende är att vi i allt större utsträckning köper tjänster på nätet. Rapporten spekulerar i om att det handlar om att den digitala affärsmodellen inte varit tillräckligt bra innan, alltså att man som konsument inte kände att man fick något av värde när man handlade digitala varor. Det är möjligt – men det kan lika gärna handla om att utbudet nu faktiskt motsvarar efterfrågan på ett bättre sätt. Det vi vill handla finns att få, till ett pris som känns bra.

 

Vad köper man digitalt?

Musik, film och appar. Så enkelt kan man sammanfatta den digitala försäljningen. Den illegala nedladdningen sjunker kraftigt, samtidigt som antalet abonnemang på film- och musiktjänster ökar. Det intressanta är att antalet betalda abonnemang har tredubblats på fyra år – och att det är de unga som står för den största delen av ökningen. Det tyder på att beteendet kommer att kvarstå.

 

Vad betyder detta?

Det är lätt att övertolka enskilda statistikuppgifter – så det ger vi oss inte in på. Men det är en intressant trend, trots allt, att det verkar som att vi på allvar har frigjort oss från behovet att äga en fysisk kopia av något som vi vill använda. Finns det fler områden som skulle kunna vara aktuella för en sådan här transformation? Ja, definitivt. Vi har talat om bilpooler länge, exempelvis – men kanske har vi inte varit mogna för förändringen som ligger i att inte äga, men att alltid ha tillgång till något. Vi kan vara där nu. Vad skulle du kunna erbjuda?