Svenskarna och internet Del 2 – Kommunikation och sociala nätverk

Av Louise Ahokas

Svenskarna och Internet 2014

Hur ska jag nå ut och hitta mina kunder? Många e-handlare brottas med att nå nya målgrupper. Tuffa marknadsbudgetar gör att man måste välja noga vad man ska satsa på – samtidigt som utbudet av kanaler att synas i är större än någonsin tidigare. Här är några tips från en ny rapport!

Vi har tidigare tittat i rapporten ”Svenskarna och Internet 2014”. Här finns mängder med information om hur vi i Sverige använder internet – och vi hittar mycket om vilka kanaler vi föredrar att använda för kommunikation.

 

E-post? Ja, fortfarande e-post.

Nej, visst – det kanske inte känns särskilt modernt med e-post. Men faktum är att det är en mycket väl fungerande marknadsföringskanal. E-post har sedan länge haft en position i topp när konsumenter får frågan om vilken kanal de föredrar för att få information från företag. Det är kommunikation på mottagarens villkor, något som avspeglas i att två tredjedelar av internetanvändarna använder e-post dagligen och nio av tio använder det ibland.

E-post är en naturlig del av e-handlarens verksamhet i och med att man behöver ett sätt att skicka orderbekräftelser, kvitton och leveransinformation. Det finns stora möjligheter till merförsäljning i den här sortens meddelanden – något som inte används så mycket som det kanske borde. I vår senaste Mystery eShopper-undersökning där vi utvärderar 100 stora svenska e-handlare är det långt under en tredjedel som använder e-post på det här sättet, något som kan jämföras med att tre fjärdedelar av företagen i USA gör det.

Som marknadsföringskanal fungerar e-post utmärkt för existerande kunder. Men för att hitta nya kunder krävs andra kanaler. Sociala medier, fungerar det?

 

Alla älskar Facebook – utom de unga

Nej, det växer faktiskt inte mossa på Facebook heller, även om tjänsten fyllde tio år i våras. ”Alla” är med, i alla åldersgrupper. Förutom en viktig åldersgrupp – de yngre. När man är under 15 är det annat som lockar, uppenbarligen, och andra kanaler är långt viktigare i just den här åldern.

Rent allmänt har dock Facebook en mycket bred spridning i befolkningen – nästan hälften av internetanvändarna i Sverige använder tjänsten dagligen och närmare sjuttio procent någon gång då och då. Detta säger inte så mycket om hur effektiv kanalen är som för marknadsföring i sig men det är en tydlig fingervisning om vad vi gör när vi använder internet. Alltså: om det är här dina kunder är, så måste du förhålla dig till det på något sätt. Välj att engagera dig på något sätt, eller välj bort Facebook – men gör ett aktivt val.

 

Bloggar och Instagram

Fyra av tio läser bloggar då och då – och det är en kanal som intresserar betydligt fler kvinnor än män. En blogg gör det möjligt att publicera saker man gör själv, helt utan annan kostnad än den tid man lägger ner – något som kan vara mycket attraktivt för en nystartad e-handel.

Hur fungerar då en blogg som marknadsföringsverktyg för en e-handlare? Väldigt, väldigt olika beroende på verksamheten. Den som kan skriva om sina varor eller tjänster på ett naturligt sätt kan vara mycket framgångsrik med en blogg. Bloggen är dock personlig till sin natur vilket gör att det kan vara svårare att få den att fungera för ett större företag.

Instagram används av unga – det kallas till och med ”de unga kvinnornas nätverk” i rapporten. Om du vill nå manliga pensionärer rekommenderar vi alltså helt enkelt någon annan kanal, vilken som helst är egentligen bättre. Man kan dock inte se Instagram som en kanal som konkurrerar ut någon annan, utan som ett komplement till de etablerade. Åtminstone ännu.

 

Men Twitter då?

Rent generellt kan man säga att Twitter får väldigt mycket uppmärksamhet i förhållande till hur många som faktiskt läser tweets regelbundet. Det är bara sex procent av internetanvändarna som läser på Twitter dagligen, jämfört exempelvis med att närmare hälften använder Facebook dagligen.

Däremot så kan det som händer få stort genomslag i andra kanaler och i media. Twitter är ofta opinionsbildande och det är ingen slump att många e-handlare slänger ett öga på diskussioner som dyker upp. Många företag provar också att hantera en del av kundtjänsten på Twitter. Här gäller det dock att vara beredd så att inte kundernas förväntningar grusas – i en undersökning från förra året väntade sig drygt fyrtio procent svar inom en timme – men den genomsnittliga svarstiden var 357 minuter… det gäller att hänga med!

  • Source:
  • Source: