Ständiga realisationer, ökad utlandshandel och ökad digital närvaro av de traditionella kedjorna är några av de trender som Postnord lyfter fram i e-barometerns årsrapport.

Under 2017 förväntas e-handeln växa med 17 procent, vilket skulle innebära att e-handelns andel landar på knappt 9 procent av den totala detaljhandeln. Mellan alla siffror i rapporten lyfts några särskilt betydande trender fram som sannolikt kommer fortsätta under 2017:

  • Försäljningen blir allt mer readriven, vilket den ökade handeln under Black Friday och Cyber Monday bekräftar. Även om dessa ständiga realisationer slår på lönsamheten så slår det hårdare mot den traditionella handeln eftersom en relativt stor del av reainköpen trots allt görs på nätet.
  • Utlandshandeln ökar, det vill säga att allt fler gör sina inköp via utländska nätbutiker. Det gäller bland annat inom hemelektronik där Kina mest populärt, följt av Storbritannien, Tyskland och USA. I takt med att konsumenterna blir bekväma med att göra fler inköp på nätet ökar sannolikt deras villighet att beställa från utlandet.
  • Kedjorna satsar mer digitalt, vilket lyfts fram som en förklaringsfaktor till den ökade e-handeln 2016. Detta är en trend som lär hålla i sig och bli starkare under 2017 och framåt. Att beställa på nätet och hämta upp varorna i butik klassas inte som ehandel idag utan hamnar i någon sorts gråzon, men det är sannolikt ett beteende som kommer öka i takt med att kedjorna erbjuder denna möjlighet.

E-handlare inom i stort sett samtliga branscher har all anledning att se positivt på framtiden, där ökad mognad hos konsumenterna att handla på nätet i takt med en allt svårare utmaning att få till vardagspusslet driver e-handeln uppåt. Men med en alltmer readriven försäljning, ökad utlandshandel och kedjornas ökade digitaliseringen måste de vara på tårna och hitta sätt att skapa mervärden för konsumenterna som gör att de vill handla av just dem.

  • Source: