eDokumentären om Monterosa och den mobila revolutionen

Av Christopher Månsson

Johan Hemminger, Johan Ståhle och Anton Holmqvist är grundarna till den mobila byrån Monterosa. Häng med Sarah Wittbom och Christopher Månsson när de träffar mobil-app-byggarna som har nått stora framgångar världen över med sina appar och sitt kundfokus. Lyssna till Cancerfondens Camilla Gärefors som berättar om arbete med att ta fram en mobil webb. Monterosa har även gjort en app tillsammans med Ving. Hanna Kastås ger oss inblick i hur det samarbetet såg ut. Monterosa har utnyttjat den nya mobilens intåg i våra liv och har med engagemang och kärlek till både kunder och kommunikationskanalen gjort en fantastiskt resa. Lyssna till deras egna berättelse, hur de ser på mobil försäljning och om hur de upplever mobil betalning i Ljubljana.

Syftet med våra eDokumentärer är att hylla företeelsen e-handel med personer, företag och händelser som på något vis har banat väg för e-handeln. Vi tycker att e-handeln har växt och blivit något fantastiskt trots många motgångar. (Därför heter signaturlåten ”Thank you for nothing).

Källor: Apple’s iPhone Elevates HandheldsSteve Jobs – 2007 iPhone PresentationBallmer Laughs at iPhoneStudie av Google och IPSOS