Sportamore visar återigen upp ett positivt resultat

Av Ehandel.se

Nätbutiken Sportamores halvårsrapport är ute och för andra gången visar man på lönsamhet. Försäljningen uppgick till 87 miljoner för andra kvartalet i år med en tillväxt på 24 procent.

Sportamores tillväxt under andra kvartalet förra året var 95 procent, i år sjönk denna till 24 procent. Sport och modebutiken visar alltså lite växtvärk men samtidigt ett positivt rörelseresultat på 0,4 miljoner. Detta är andra gången Sportamore levererar vinst.

– Under årets andra kvartal visar Sportamore återigen att vi har förmågan att leverera vinst. Arbetet med att leverera marknadens bästa serviceerbjudande och att ta hand om nya och existerande kunder på bästa sätt har fortsatt. Idag återkommer 39% av våra kunder redan inom 90 dagar efter föregående transaktion för att göra sitt nästa köp. Detta ser vi som en tydlig bekräftelse på att vår serviceinriktade affärsmodell uppskattas av våra kunder och bidrar till vår intjäningsförmåga, säger Johan Ryding, VD på Sportamore.

För halvåret visar företaget en omsättning på 168 miljoner med ett rörelseresultat på minus en miljon. Försäljningstillväxten för årets första sex månader var 39 procent.

Sverige levererar

Företaget finns nu på samtliga nordiska marknader men Sverige står för majoriteten av omsättningen, en marknad som också visar bäst resultat.

– Kvartalet präglas av fortsatt försäljningsökning i en marknad som inledningsvis gynnats av goda väderförutsättningar men upplevt negativa kalendereffekter i form av påsken som i år inföll i perioden. För apr-jun uppgår omsättningen till 87 MSEK, en tillväxttakt om 24% mot föregående år. Segmentet Sverige representerar 77% av omsättningen och uppvisar ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om 1,7 MSEK. Det sammanlagda resultatet för bolaget före avskrivningar uppgår till 0,7 MSEK, att jämföra med -6,8 MSEK för samma period föregående år, säger Johan Ryding.

Förutom att satsa på lönsamhet och trogna kunder skall Sportamore även jobba med lagret och varuflödet. Företaget meddelar bland annat att lagervärdet vid periodens slut var 55 miljoner kronor, en minskning med 12 procent jämfört med förra året.